CD - nabídka nahrávek  
Responsoria
F. I. Tůma podává příběh umučení Ježíše Krista jako zprávu o smrti blízké ho člověka. Všímá si přitom každé podrobnosti, umí pro ni vybrat příhodný barevný odstín z pestré barokní palety, a díky dokonalému zvládnutí principů rétoriky dokáže spojit všechny detaily  do plynulého celku. Každému ze sedmadvaceti responsorií modeluje osobitý výraz a neokázalý styl celého cyklu naplňuje nepředstíraným citem.VAGANTES
Helena Kohlová,Veronika Konvalinková, Martina Mrvová, Barbora Vlková, Zuzana Zadrobílková, Antonín Hlaváček, Martin Konvalinka, Jaroslav Beran, Jiří Podešva
A. V. Consort:
cembalo:Martina Přibylová, viola da gamba a barokní violoncello:Jakub Michl

    F.I.Tůma (1704 – 1774)
[ 1 ]In monte olivetti
[ 2 ]Tristis est anima
[ 3 ]Ecce vidimus eum
[ 4 ]Amicus meus
[ 5 ]Judas mercator pessimus
[ 6 ]Unus ex discipulis
[ 7 ]Eram quasi agnus
[ 8 ]Una hora
[ 9 ]Seniores populi
[10]Omnes amici mei
[11]Velum templi
[12]Vinea mea
[13]Tamquam ad latronem
[14]Tenebrae factae sunt
[15]Animam meam dilectam
[16]Tradiderunt me
[17]Iesum tradidit impius
[18]Caligaverunt oculi
[19]Sicut ovis
[20]Jerusalem surge
[21]Plange quasi virgo
[22]Recesit pastor
[23]O vos omnes
[24]Ecce quomodo moritur
[25]Astiterunt reges
[26]Aestimatus sum
[27]Sepulto Domino
   
Dominus
prope est
Skladatel a varhaník Michelangelo Grancini se v mnohém podobá dobrému ovocnému stromu. Pevně zakořeněn v rodném Miláně, od mládí připoután k linii pravidelné liturgické služby, plynule dorůstá do stále vyšších pater muzikantské hierarchie, košatí zkušenostmi i posty a hlavně každoročně vydává ovoce – oblé, barevné a sladké, bez trpkosti a ostré chuti, kterou ve svých dílech, na rozdíl od řady současníků, velice šetřil, aniž by nás tím připravil o šťavnaté osvěžení.VAGANTES
Helena Kohlová,Veronika Konvalinková, Martina Mrvová, Barbora Vlková, Zuzana Zadrobílková, Antonín Hlaváček, Martin Konvalinka, Jaroslav Beran, Jiří Podešva
Chorál : Michael Pospíšil j. h.
A. V. Consort:
cembalo:Martina Přibylová, varhanní pozitiv:Martina Přibylová,Ľubica Spurná, teorba:Jan Krejča, Viola da gamba:Miloš Štípl

    M. Grancini (1605 – 1669)
[ 1 ]Alleluia.Resurrexit
[ 2 ] Kyrie
[ 3 ]Gloria
[ 4 ] Laudate pueri a 3
[ 5 ] Credo
[ 6 ] Sanctus
[ 7 ] Agnus Dei
[ 8 ] Domine ad adiuvandum
[ 9 ] Dixit Dominus
[10] Confintebor tibi
[ 11 ] Beatus vir
[12] Laudate pueri
[13] Laudate Dominum
[14] Deus , tuorum militum
[15] Magnificat
[16] Letanie della Madona
[17] Ecce Dominus prope est
   
Terra
tremuit
Na podzim roku 1755 působil italský duchovní Giovanni Giorgi(?–1762) již třetí desetiletí jako skladatel a kapelník na dvoře portugalského krále v Lisabonu. Ráno na svátek Všech Svatých zasáhlo město ničivé zemětřesení. Strašlivá, dodnes nezapomenutá katastrofa, jež zpustošila většinu města, připomněla stárnoucímu muži narozenému na severu Itálie a pobývajícímu později řadu roků v Římě jeho někdejší, pravděpodobně také osobní zkušenost, kterou tehdy působivě zachytil v díle s apokalyptickým námětem „Terra tremuit“ (Země se zachvěla). Hudebník běsnění atlantských živlů přežil a k božímu soudu, jehož příchod je ve skladbě též zpodobněn, jej smrt povolala až za sedm let.VAGANTES
Libuše Kočvarová, Helena Kohlová,Veronika Konvalinková, Martina Mrvová, Zuzana Zadrobílková, Antonín Hlaváček, Martin Konvalinka, Jaroslav Beran, Jiří Podešva
soprán: Marta Fadljevičová (j. h.)
A. V. Consort:
varhanní pozitiv: Martina Přibylová, teorba: Jan Krejča, viola da gamba: Miloš Štípl, kontrabas: Petr Kupčák, barokní příčná flétna: Jaroslav Beran

    G. Giorgi (? – 1762)
[ 1 ]Gloria et honore
[ 2 ] Haec dies
[ 3 ]Kyrie
[ 4 ] Gloria
[ 5 ] Intonuit
[ 6 ] Missus est
[ 7 ] Ave Maris Stella
[ 8 ] Senex
[ 9 ] Credo
[10] Sanctus
[ 11 ] Responsum
[12] O sacrum
[13] Agnus Dei
[14] Alleluja. Veni
[15] Ave Maria
[16] Terra tremuit
   
Atalanta
fugiens
Lékař a básník Michael Maier vydal roku 1617 slavný alchymistický traktát Atalanta Fugiens. Kniha je výjimečným pokusem o "multimediální dílo". Tajemství přírody jsou prezentována v padesáti kapitolách, z nichž každá obsahuje krátké motto, mědirytinu, podrobné pojednání a veršovaný šestiřádkový epigram, který je zároveň zhudebněn tříhlasou vokální skladbou - fugou .VAGANTES
Veronika Konvalinková, Martina Mrvová, Ivona Laláková, Antonín Hlaváček, Martin Konvalinka, Libor Štětkář, Jiří Podešva, Jaroslav Beran
A.V. CONSORT
Kateřina Doležalová – harfa; Lucie Prchlíková - loutna; Miloš Štípl – basová viola da gamba , basová zobcová flétna
SVOBODNÉ HUDEBNÍ BRATRSTVO
Štefan Sukup – cink, sopránová zobcová flétna, altová zobcová flétna, tenorová zobcová flétna, sopranová kornamúza, altový křivý roh, basová příčná flétna; Marek Columby – cink, Ondřej Sokol – tenorový pozoun, serpent, sopránová zobcová flétna, altová zobcová flétna; Jan Klimeš – tenorový dulcián; Petr Budín – basový dulcián
    I. Embryo ventosa...
II. Romulus hirta...
III. Abdita quisquis...
IV. Non hominum...
V. Foemineo gelidus...
VI. Ruricolae pingui...
VII. Rupe cava nidum...
VIII. Est avis in mundo...
IX. Arbor inest hortis...
X. Machina pendet...
XI. Latonae sobolem...
XII. Nosse cupis causam...
XIII. Praetumido languens...
XIV. Dira fames Polypos...
XV. Aspice quam celeri...
XVI. Victor quadrupedum...
XVII. Naturae qui imitaris...
XVIII. Si quod agens...
XIX. Bis duo stant...
XX. Flamma voratque...
XXI. Foemina masque...
XXII. Quisquis amas...
XXIII. Res est mira...
XXIV. Multivorum captare...
XXV. Exiguae est...
XXVI. Major in humanis...
XXVII. Luxuriat...
XXVIII. Rex Duenech...
XXIX. Degit in ardenti...
XXX. O Sol...
XXXI. Rex, Diadema...
XXXII. Planta maris...
XXXIII. Ille biceps...
XXXIV. Balnea conceptu...
XXXV. Respice Triptolemum...
XXXVI. Vile recrementu...
XXXVII. Terna magisterii...
XXXVIII. Rem geminam...
XXXIX. Sphyngem enigmatico...
XL. Sunt bini liquido...
XLI. Ex patre...
XLII. Dux natura tibi...
XLIII. Montis in excelso...
XLIV. Syria Adonidem...
XLV. Sol, fax clara...
XLVI. Jupiter e Delphis...
XLVII. Hinc, ubi Sol...
XLVIII. Divitiis populisque...
XLIX. Fabula narratur...
L. Alta venenoso...
   
Labuť
a hvězda
Palestrina, Lasso, Monteverdi a další skladatelé, ale také Vergilius, Villon, evangelista sv. Lukáš, žalmisté a jiní básníci stojí u zrodu vícehlasých písní, které vznikaly od 15. do 17.století po celé Evropě. Dokonale vybroušené verše jsou vsazeny do mistrně odlitých melodií a spolu vytvářejí vzácné zvukové šperky. Přes svou starobylost lákají tyto klenoty ke vstupu do světa, kde spolu bez soupeření vládnou dvě lásky, pozemská a nebeská – zmírající labuť a nehasnoucí hvězda.VAGANTES
Eva Coualová, Veronika Konvalinková, Martina Mrvová, Zuzana Zadrobílková, Antonín Hlaváček, Martin Konvalinka, Libor Štětkář, Jiří Podešva, Jaroslav Beran
Miloslav Študent - arciloutna
    Jacob Arcadelt (1505-1567)
[ 1 ]Il bianco e dolce cigno
[ 2 ] Ave Maria
Elias Mertel (1561-1626)
[ 3 ]Preludium 224
Jan C. Vodňanský (1572-1622)
[ 4 ] Da melos camaena
[ 5 ] Nigra sum
Juan del Encina (1468-1529)
[ 6 ] Mas vale trocar
[ 7 ] Triste Espańa
Elias Mertel
[ 8 ] Preludium 179
Jacob H. Gallus (1550-1591)
[ 9 ] Dulces exuviae
[10] Ierusalem gaude
Jan C. Vodňanský
[ 11 ] Oda IX.
William Byrd (1542-1623)
[12] I thought, that love
[13] Ave verum corpus
Elias Mertel
[14] Preludium 79
Giovanni Palestrina (1525-1594)
[15] I vaghi fiori
[16] Improperium expectavit
Elias Mertel
[17 ] Preludium 222
Orlande de Lassus (1532-1594)
[18] Gallans, qui par terre
[19] In monte Oliveti
Claudio Monteverdi (1581-1644)
[20] Ecco mormorar l’onde
[21] Domine ne in furore
Elias Mertel
[22] Preludium 24
John Wilbye (1574-1638)
[23] Adieu, sweet Amaryllis
[24] Homo natus