Officium defunctorum u sv.Antonína 7.6.2019
 Koncert je součástí projektu Lectiones ad officium defunctorum, který probíhá v tomto roce,
a zároveň připomínkou výročí úmrtí Jaroslava Berana, člena souboru Vagantes.