Pozvánka - aktuální koncerty a akce  
Pá 8.6.2018
cca 19 hod

Strahovský klášter
Pohořelec
Praha 1

Koncert staré hudby

Památka českých světců

v pátek dne 18.6.2018 v cca 19 hod
ve Strahovském klášteře v Praze 1

Program : A.V.Michna a další>>