Postní koncert

Miserere aneb Pokání Davidovo

dne 24.3.2007 v 19.19 hod v kostele sv.Martina ve zdi

Program

C.Monteverdi : Domine ne in furore

G.Allegri : Miserere

J.H.Gallus : Peccantem me

G. Frescobaldi : Toccata seconda in G

F.I:Tůma : Miserere

VAGANTES

soprán Eva Müllerová j.h.
varhanní pozitiv Martina Přibylová
viola da gamba Miloš Štípl
fagot Petr Budín
kontrabas Ondřej Krbec
řídí Martin Konvalinka a Zdeněk Klauda j.h.


Vstupné : dospělí 100,-