Michael Pospíšil( *1962 v Jihlavě, otec herec, matka zdravotní sestra) 1977-81 studoval na Gymnasiu Jana Nerudy v Praze, 1981-86 na Pražské konservatoři, ve třídě prof. Jaroslava Horáčka, pak soukromě u prof. Teresie Blumové. Od r. 1986 jako hudebník ve svobodném povolání, specialisace na "starou" hudbu. V letech 1989-91 učil na konservatoři v Pardubicích.Navštěvoval interpretační kursy, které vedli Holger Eichhorn, Marius van Altena, Stephen Stubbs, aj. V roce 1993 založil vlastní soubor RITORNELLO.

Dirkjan Horringa studoval dirigování na konzervatoři v Utrechtu a muzikologii na Utrechtské univerzitě. Vede několik sborů v Holandsku a řídil orchestry a sbory v mnoha zemích, sám pořádá nebo se zúčastňuje jako lektor kursů staré hudby ve střední a východní Evropě. Specializuje se na renesanční a barokní hudbu a především na dramatická díla (J.S.Bach: Pašije sv.Jana, C.Monteverdi: Orfeo, E.Cavalieri: Potýkání Duše a Těla,...). Je spolutvůrcem dlouhodobého projektu La Pellegrina.

Zdeněk Klauda absolvoval Hudební fakultu AMU v Praze v oboru hudební teorie. Pracuje jako korepetitor a klavírista Opery Národního divadla v Praze. Získal cenu v mezinárodní kompoziční soutěži.Věnuje se také dirigování instrumentálních a vokálních těles.

Matina Přibylová absolvovala Hudební fakultu AMU v Praze v oboru cembalo a zahraniční kurzy interpretace staré hudby. Koncertuje s mnoha soubory. Věnuje se také praktickému provozování liturgické hudby.

Marta Fadljevičová Lopourová, mezosopranistka, absolventka pražské konzervatoře. Zaměřuje se na interpretaci staré hudby, vystupuje v pražských souborech i v zahraničních produkcích.

Eva Müllerová absolvovala v pěvecké třídě prof. J.Kotouče na pražské konzervatoři. Vystupuje na operních scénách - např. v mozartovských inscenacích v Stavovském divadle. Věnuje se také chrámové hudbě.