Italská raně barokní hudba

CO ŘÍKAJÍ ANDĚLÉ

dne 28.4.2013 v 18.00 hod
v kostele sv.Petra v Praze 1


Program

M.Grancini : Ecce Dominus prope est
A.Grandi : Missus est Gabriel Angelus
I.Donati : Gaude Maria Virgo
C.Cozzolani : Dialogo nella nativita
G.Rovetta : Puer natus est nobis
G.Arnoni : Confitemini Domino
T.Merula : Ego flos campi
I.Donati : Venite filii
G.Valentini : O Maria quid ploras
D.Mazzochi : Dialogo della Maddalena
M.Grancini : Alleluia.Resurrexit

zpívají VAGANTES
varhanní pozitiv Martina Přibylová
viola da gamba Jakub Michl
teorba Katalin Ertsey
Bouřlivé a zásadní stylové změny, které přinesla italská hudba v první polovině 17. století,
byly neseny záměrem zdramatizovat hudební výraz a přiblížit ho různými způsoby mluvenému projevu.
V našem programu můžete vyslechnout sakrální podobu takových hudebních dramat - dialogy,
jež s anděly vedli světice i prostí smrtelníci : Neposkvrněná panna Maria přijímá mateřský úděl,
probuzení pastýři vyslechnou radostnou zvěst o narození a hledající Magdalena dostává odpověď na své otázky.
Doporučené vstupné 100,-

program.pdf