Postní pátky Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou


Barokní postní kázání a koncert u sv.Petra

Hudba F.I.Tůmy pro Svatý týden

dne 25.3.2011 v 19.00 hod
v kostele sv.Petra na Poříčí

Program

František Matouš Krum:
Velkopáteční kázání Candidus et rubicundus, 1723
R. D. Lukáš Lipenský, O.Cr.


F.I.Tůma (1704-1774):

Lamentace proroka Jeremiáše
Čtení I.
Čtení II.

Responsoria pro Hebdomada Sancta
In monte Oliveti
Judas mercator pessimus
Tamquam ad latronem
Tenebrae factae sunt
Velum templi
Jerusalem surge
Recesit pastor noster
O vos omnes
Aestimatus sum
Sepulto Domino

MiserereVokální soubor VAGANTES - řídí Martin Konvalinka
cembalo Martina Přibylová


Vstup dobrovolný