Vagantes

Koncert francouzské barokní hudby

NOVÝ ROK VE VERSAILLES

dne 7.1.2011 v 19.30 hod
v kostele sv.Jana Na prádle, Říční 6, Praha 1

Program

M.A.Charpentier :
(1634-1704)
Alma redemptoris Mater
Alma redemptoris Mater a'2
J.B.Lully :
(1632-1687)
Symphonie V.
M.A.Charpentier:Magnificat
J.B.Lully:Symphonie I.
M.A.Charpentier:Litaniae B.M.V.
J.B.Lully:Ouverture
M.A.Charpentier:Salve Regina
M.A.Charpentier:Cantica in nativitatem:
Usquequo avertis faciem
Nuit(Noc)
Frigidae noctis umbra
Gloria, transeamus in Bethleem
Quem vidistis pastores

VAGANTES
A.V. CONSORT
V.Nermut - barokní housle
B.Altior - barokní housle
J.Michl - viola da gamba
J.Krejča - teorba
M.Přibylová - varhanní positiv

řídí Martin Konvalinka


VSTUPNÉ 100 / 50 CZK, vstupenky na mailu, telefonu , u členů souboru

VAGANTES