Koncert z díla Františka Ignáce Tůmy

Adeste animae

dne 3.7.2010 v 20.00 hod
v kostele Panny Marie v Želivu

Program

František Ignác Tůma (1704-1774) :

In monte Oliveti

Vesperae de Confessore
    Dixit Dominus
    Confitebor tibi
    Beatus vir
    Laudate Pueri
    Laudate Dominum
    Magnificat

Motetto del SS.Sacramento
Venite ad me omnes

Motetto del Santissimo
Adeste animae

Sonata IV.

Stabat MaterVAGANTES vokální ansámbl

A.V.CONSORT
Vít Nermut - barokní housle
Beata Altior - barokní housle
Martina Přibylová - varhanní positiv

řídí Martin Konvalinka