Koncert humanistické hudby

Alchemia et devotio
  Alchymie a zbožnost

dne 23.7.2022 v 15:00 hod
ve Fratres / Waldkirchen

Program
Michael Maier (1568–1622) : Atalanta fugiens (výběr)
I. Vítr
III. Voda
VIII. Vejce
IV. Početí z bratra a sestry
II. Země
XVI. Příroda spojuje protiklady
XXXIII.Blíženci
XLVIII.Vyléčení krále
XXXVIII.Hermafrodit
XX. Oheň
XXI. Dokonalá geometrie
XXIII. Déšť zlata
XXXIV. Vyjmutí z lázně
XXXVII. Mistrné smíšení
XLIV.Znovuzrození
XLV.Světlo a stín


Jan Campanus Vodňanský (1572–1622) : Odarion (výběr)
VI. Nigra sum vobis
XVI. Spinas inter lilium
IV. E rosa
IX. Dum iacet
XXI. Christe Iesu
III. Rosa placens
XXXII. Da melos Camena
XXXVII. Rorando coeli

VAGANTES
Veronika Konvalinková - zpěv, zobcová flétna
Martina Mrvová - zpěv, varhanní portativ
Antonín Hlaváček - zpěv
Martin Konvalinka - zpěv, kantela
Bára Hulcová - loutna
Melusine De Pas - viola da gamba

řídí Martin Konvalinka