Koncert velikonoční raně barokní hudby

O umučení a vzkříšení

dne 21.4.2022 v 19.30 hod
v kostele sv.Petra na Poříčí

 
 
 
 
   Program
Adam Václav Michna (1600-1676) : Česká mariánská muzika(M), Svatoroční muzika(S)
Václav Holan Rovenský (1644-1718) : Capella regia musicallis(C)

Cesta na Kalvárii
Zdráv buď Kriste (S) - Loučení pána Krista (C) - Tak tedy, lásko jediná(M) -
Když v myšlení (M) - Všecky práce a bolesti (M) - Maria hořem plakala (C)


Ukrutné divadlo
Zde se chtěj dát najíti (M) - Ó lásko, Kriste můj (M) - Ó kráso jsouc z nebe (M) -
Ach, ó nešťastnou novinu (M) - Plačte andělové (S) - Svatá Panno, proč tak vzdycháš (C)


Claudio Monteverdi (1567-1643): Adoramus te

Slavné vzkříšení
Nermuť se víc Magdaleno (C) - Nyní se vše proměnilo (M) - Plesejte dcery Sionské (C) -
Na bubny, trouby, píšťaly (S) - Vesele zpívej všechno stvoření (C) - Surrexit Christus hodie (C)
Triumf, triumf, veselme se (C) - Již jest zima pominula (C) - Vstal Kristus (C)


Michelangelo Grancini (1605-1669): Alleluia resurrexit

VAGANTES
Veronika Konvalinková, Martina Mrvová, Barbora Vlková,
Antonín Hlaváček, Martin Konvalinka,
Adam Born, Jan Petráček
A. V. Consort
barokní housle – Jiřina Štrynclová, Magdalena Malá
varhanní pozitiv - Martina Přibylová
teorba – Bára Hulcová
kontrabas – Jan Šamánek

řídí Martin Konvalinka

Vstupné dobrovolné

doc  pdf