Koncert vánoční raně barokní hudby

dne 8.1.2020 v 19.30 hod
v kostele P. Marie Královny Andělů na Loretánském náměstí na Hradčanech v Praze 1

 
 
 
 
   Program
Adam Václav Michna (1600-1676) (M): Česká mariánská muzika, Svatoroční muzika
Václav Holan Rovenský (1644-1718) (H) :Capella regia musicallis

Marc Antoine Charpentier (1643–1704): Magnificat

Oznámení slavného narození
Již jest spadla rosička (M) - Nuž andělíčkové (M) - Vyšlo slunýčko (H) -
Radostná novina (H) - Veselme se všichni (H) - Bůh se nám dnes narodil (M)


Chiara Margarita Cozzolani (1602–1688): Dialogo nella nativita

Vítání Pána Ježíše Krista
K Ježíškovi, miláčkovi (H) - Toto malé děťátko (M) - Ach milý Ježíšku (H) -
Vítej, Pane (M) - Spanilé z archy holubičky (H) - Když veškeren svět (M)


M. A. Charpentier: In nativitatem Domini

Kolébání sličného děťátka
Čas jest, děťátko (M) - Sličné pacholátko (M) - Děťátku my prozpěvůjme (M) -
Usni, usni (H) - Chtíc, aby spal (M)


Dietrich Buxtehude (1637–1707): Magnificat

VAGANTES
Veronika Konvalinková, Renata Poláková,
Martina Mrvová, Barbora Vlková,
Antonín Hlaváček, Martin Konvalinka,
Adam Born, Jan Šamánek
A. V. Consort
barokní housle – Vít Nermut, barokní příčná flétna – Lukáš Vytlačil
varhanní pozitiv - Martina Přibylová
kontrabas – Jan Šamánek

řídí Martin Konvalinka

Vstupné dobrovolné

doc  pdf