Koncert adventní a vánoční raně barokní hudby

dne 22.12.2019 v 17 hodin
v kostele Nanebevzetí P. Marie v Tismicích

 
 
 
 
   Program

Adam Václav Michna (1600-1676) (M): Česká mariánská muzika, Svatoroční muzika
Václav Holan Rovenský (1644-1718) (H) :Capella regia musicallis

Zvěstování Panně Marii
Prolomte se nebesa (H) - Z nebe posel (M) - Předivná věc (M) -
Raduj se říše (H) - Zdrávas Panno (H) - Ó Bože (H) -
Maria, pole vznešené (H)

Marc Antoine Charpentier (1643–1704): Magnificat
Oznámení slavného narození
Již jest spadla rosička (M) - Nuž andělíčkové (M) - Vyšlo slunýčko (H) -
Radostná novina (H) - Veselme se všichni (H) - Bůh se nám dnes narodil (M)

Chiara Margarita Cozzolani (1602–1688): Dialogo nella nativita
Vítání Pána Ježíše Krista
K Ježíškovi, miláčkovi (H) - Toto malé děťátko (M) - Ach milý Ježíšku (H) -
Vítej, Pane (M) - Spanilé z archy holubičky (H) - Když veškeren svět (M)

M. A. Charpentier: In nativitatem Domini
Kolébání sličného děťátka
Čas jest, děťátko (M) Sličné pacholátko (M) - Děťátku my prozpěvůjme, by pospalo (M) -
Usni, usni (H) - Chtíc, aby spal (M) -

Dietrich Buxtehude (1637–1707): Magnificat

VAGANTES
Veronika Konvalinková, Renata Poláková,
Martina Mrvová, Barbora Vlková, ,
Antonín Hlaváček, Martin Konvalinka,
Adam Born, Jan Šamánek
A. V. Consort
barokní housle – Vít Nermut, barokní příčná flétna – Lukáš Vytlačil
varhanní pozitiv, cembalo - Martina Přibylová
kontrabas – Jan Šamánek

řídí Martin Konvalinka

Vstupné dobrovolné

doc  pdf