Koncert gotické a raně barokní hudby

Nešpory ke sv.Kateřině

dne 24.11.2016 v 16.00 hod
v kostele sv.Kateřiny na Novém Městě Pražském


Program:
Guillaume Machaut(1300-1370): Sanctus
Ave Hierarchia
Resultet gens Angelica
G.Machaut : Ma chiere dame
Francesco Landini(1325-1397) : Ecco la primavera
G.Machaut : Deuce dame
G.Machaut : Roseliz
Mundus a munditia
Buóh všemohúcí

A.Michna(1600-1676) : Osvaté Kateřině mučedlníci
A.Michna : Dixit Dominus
A.Michna : Laudate Pueri
A.Michna : Laetatus sum
A.Michna : Nisi Dominus
A.Michna : Lauda Ierusalem
Claudio Monteverdi(1567-1643) : Jesu,corona Virginum
Johannes Sixt(1550-1629) : Magnificat

účinkují:
VAGANTES vokální soubor
AV CONSORT instrumentální soubor
Pavel Polášek j.h.- historické dechové nástroje

řídí Martin Konvalinka

Vstup volný