Koncert české adventní a vánoční raně barokní hudby

dne 16.1.2016 v 17.00 hod
v kostele P. Marie Královny Andělů na Loretánském náměstí na Hradčanech v Praze 1

Adam Václav Michna (1600-1676) (M):
Česká mariánská muzika, Svatoroční muzika
Václav Holan Rovenský (1644-1718) (H) :
Capella regia musicallis
Albericus Mazák (1609-1661):
Opus minus

 
 
 
 
   Program

Albericus Mazák:Hymnus
Zvěstování Panně Marii
Prolomte se nebesa (H) - Z nebe posel (M) - Předivná věc (M) -
Raduj se říše (H) - Zdrávas Panno (H) - Ó Bože (H) -
Maria, pole vznešené (H)

A. V. Michna: Laudate, pueri Dominum
Oznámení slavného narození
Již jest spadla rosička (M) - Nuž andělíčkové (M) - Vyšlo slunýčko (H) -
Radostná novina (H) - Veselme se všichni (H) - Bůh se nám dnes narodil (M)

A. V. Michna: Laetatus sum
Vítání Pána Ježíše Krista
K Ježíškovi, miláčkovi (H) - Toto malé děťátko (M) - Ach milý Ježíšku (H) -
Vítej, Pane (M) - Spanilé z archy holubičky (H) - Když veškeren svět (M)

G. Frescobaldi: Sonáta
Kolébání sličného děťátka
Sličné pacholátko (M) - Děťátku my prozpěvůjme, by pospalo (M) -
Usni, usni (H) - Chtíc, aby spal (M) - Prosíme tě, ó růžičko (M)

A. V. Michna: Litanie k Panně Marii

VAGANTES
Veronika Konvalinková, Renata Poláková, Martina Mrvová,
Barbora Vlková, Zuzana Zadrobílková,
Antonín Hlaváček, Martin Konvalinka,
Jaroslav Beran, Jiří Podešva
A. V. Consort
zobcové flétny - Matyáš Houf, Blanka Konvalinková
varhanní pozitiv - Martina Přibylová
viola da gamba - Miloš Štípl

řídí Martin Konvalinka

Vstupné dobrovolné

doc  pdf