Literárně hudební pořad

Labyrint světa

aneb

O mravech lidských
se slovy J.A.Komenského a hudbou Jakoba Handla Galluse

dne 21.9.2013 v 16.00 hod
v kostele sv.Jakuba v Prusinách, Nebílovy u Plzně

Program

Jakob Handl Gallus(1550-1591):Moralia /
Jan Amos Komenský(1592-1670):Labyrint světa a ráj srdce
Musica noster amor
"Když jsem v tom věku byl"
Tempore felici
"I dí mi můj vůdce"
Barbara celarent
"Hledím tady sobě na ně ostřeji"
Currit parvus
"Pozoruji také"
Quando montem
"Málo pak tu byl kdo zahálivý"
Eu, quam
"Když k tomu hradu přijdeme"
"V tom na buben udeří"
O quam dura
"Nechť toho nezatajuji"
Quam gallina
"Nu, již´s prohlédl jsi"
Si tibi gratia
"Nalezl jsem tu"
Dulces exuviae
"To když já mluviti přestanu"
Peccantem me
"Takž při tmavém světle"
Ecce quomodo moritur


čte Pavla Sovová
zpívají VAGANTES a VAGANTI,
neboli současní i bývalí členové souboru