Čakovické setkání sborů

Hudba italských chrámů

dne 2.6.2013 v 18.00 hod
v kostele sv.Remigia v Praze Čakovicích

Program

Michelangelo Grancini(1605-1669) : Ecce Dominus prope est
Giovanni P.Palestrina(1552-1594) : Vineam meam
Claudio Merulo(1533-1604) : In Deo speravit cor meum
Claudio Monteverdi(1567-1643) : Cantate Domino
Antonio Lotti(1667-1707) : Salve Regina
Giovanni Giorgi(?-1762) : Gloria et honore
zpívají VAGANTES


Vstupné dobrovolné