Koncert na svátek Nanebevstoupení

REX GLORIAE

dne 17.5.2007 v 18.00 hod v kostele sv.Mikuláše na Malé Straně

Program

Henry Purcell(1659 – 1695 ) : Trumpet Tune and Air (varh.)
Orlando Lasso ( 1532 – 1594 ) : Jubilate Deo
Luca Marenzio ( 1553 – 1599 ) : O Rex gloriae
Johann Pechelbel ( 1653 – 1706 ) : Ciacona C-dur (varh.)
Adriano Banchiery ( 1568 – 1634 ) : Ego vado praeparare
Henry Purcell : Let God Arise
Georg Muffat ( 1653 – 1704 ) : Toccata quinta (varh.)
Henry Purcell : Jehova, quam multi sunt
Johann Sebastian Bach ( 1685 – 1750 ) : Pastorale F dur (varh.)
Giovanni Giorgi ( ?-1762) : Gloria

zpívají VAGANTES
basso continuo A.V.CONSORT
varhany solo : Michal Hanuš
řídí Martin Konvalinka

vstupenky agentura PSALTERIUM nebo u členů souboru