Adventní koncert

Hle, Pán je blízko

dne 17.12.2006 v 17.00 hod ve sv.Mikuláši na Malé Straně

Michelangelo Grancini (1605-1669) : Letanie della Madonna
Georg Muffat (1653-1704) : Toccata
Tiburtio Massaini (1550-1609) : Gabriel Angelus
Giovanni Gabrieli (1555-1612): Beata es virgo Maria
Girolamo Frescobaldi (1583-1643) : Fiori Musicali(výběr)
M. Grancini : Domine ad adiuvandum
M. Grancini : Laudate pueri Dominum
M. Grancini : Laudate Dominum
Girolamo Frescobaldi : Fiori Musicali(výběr)
M. Grancini : Magnificat primo tono
Girolamo Frescobaldi : Canson Quarta
M. Grancini : Ecce Dominus prope est

zpívají VAGANTES
varhany Martina Přibylová , viola da gamba Miloš Štípl
varhany : Michaela Polášková