Vokální soubor Vagantes Vás zve na koncert
VENI SANCTE SPIRITUS

dne 3.6.2006 v 18.00 hod v kostele sv.Mikuláše na Malé Straně

Program

Bohuslav Matěj Černohorský : Toccata C dur (varh.)
Giovanni Giorgi ( ?-1762) : Kyrie (Messa concertata)
G. Giorgi : Gloria
Český anonym (18.stol.) : Fuga F dur (varh.)
G. Giorgi : Senex puerum portabat
G. Giorgi : Ave Maria
Josef Ferdinand Seger : Preambule a fuga a moll (varh.)
G. Giorgi : Credo
Improvizace (varh.)
G. Giorgi : Sanctus
G. Giorgi : O sacrum convivium
G. Giorgi : Agnus Dei
Jan Zach : Preludium a fuga c-moll (varh.)
G.Giorgi : Veni Sancte spiritus
Domenico Scarlatti(1685-1757):Te Deum

VAGANTES - zpěv
A.V.CONSORT - basso continuo
řídí Martin Konvalinka
Vladimír Jelínek - varhany sólo


vstupenky agentura PSALTERIUM