*

Vaganti vokální soubor, A.V. Consort a dirigent D.Horringa

Vás zvou na koncert duchovní hudby

Korunován Slávou

ve stylu baroka

dne 3.6.2001 ve 19.00, kostel Panny Marie Pod Řetězem

na Maltézském náměstí v Praze na Malé Straně.

*Program*

G.Giorgi, A.Lotti, F.I.Tůma

Vstupné dobrovolné

*

Koncert je poslední reprízou tohoto programu, který též můžete slyšet

31.5.2001 v 19.30 v klášteře sv.Karla Boromejského v Praze 6, Řepy

2.6.2001 v 16.00 v kapli sv.Barbory v klášteře sv.Františka ve Františkánské ulici v Plzni

 

Pořad je připraven na základě dotace velvyslanectví království Nizozemského v Praze

a za účasti řádu Maltézských rytířů v Praze,

Sdružení Lochotínský pavilon v Plzni,

farnosti sv.Martina v Řepích

a podpory

Společnosti pro duchovní hudbu v Praze.