Vaganti vokální soubor

a A.V. Consort s hostujicím Janem Krejčou (teorba)

Vás zvou na koncert

Hudba na kůru sv.Marka

z díla Claudia Monteverdiho

dne 20.6.2000 ve 19.30, kostel Panny Marie Královny Andělů v klašteře kapucínů na Loretánské náměstí v Praze.

*

Laudate pueri, Pulcra es, Confitebor Tibi, Ave maris stella ...

Vstupné dobrovolné